Reklamace

Reklamace se řídí postupem uvedeným bodě VIII. Záruka / záruční lhůta dle dokumentu Všeobecné prodejní a servisní podmínky RENOMAG spol. s r.o., který naleznete zde.
Formulář k vyplnění a uplatnění reklamace je ke stažení zde.

Obchodní podmínky

Pro smluvní vztahy vzniklé na základě nákupu v B2B elektronickém obchodu platí naše Všeobecné prodejní a servisní podmínky RENOMAG spol. s r.o., které naleznete zde.


Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +420 546 411 678