Hardox in My Body Novinka

 

Kvalita

Můžete věřit kvalitě oceli použité ve vašem přídavném zařízení nebo stavebním stroji? Pokud si nejste jisti, hrozí nebezpečí, že vaše přídavné zařízení může poškodit vzniklá trhlina, zlomí se, případně nevydrží tak dlouho, jak by mohlo. Nejenže dojde ke zbytečným výdajům za opravu a prostoj stroje, ale ve stavebním a těžebním průmyslu, tedy odvětvích citlivých na ochranu zdraví při práci, mohou prasklé nebo nevyhovující vybavení dokonce ohrozit bezpečnost pracovníků – riziko, které určitě nestojí za to.
Proto je dobré se obrátit na dodavatele certifikovaného Hardox In My Body®, zaměřeného na dodávky konstrukcí z otěruvzdorné oceli Hardox®, které váží méně, dosahují lepších výkonů, poskytují delší životnost zařízení, přenášejí větší užitečné zatížení a snižují spotřebu paliva.
Ochranná známka Hardox In My Body® na výrobku prokazuje, že je vyroben z originálního materiálu Hardox® a představuje prvotřídní produkt s vynikající odolností proti opotřebení, prasklinám a trhlinám i za nejtvrdších podmínek. Předním výrobcům, jejichž produkty jsou v souladu s požadavky na kvalitu společnosti SSAB, je udělena licence na umístění loga Hardox In My Body® na jejich výrobky. Tyto společnosti mají rozsáhlé znalosti o vlastnostech oceli, plně chápou výhody produktů společnosti Hardox® a průběžně uplatňují tyto vědomosti při vývoji svých výrobků. Díky začlenění v programu Hardox In My Body® využívají přednostního přístupu k nejnovějším zkušenostem a školením výrobce otěruvzdorných a vysoko pevnostních ocelí společnosti SSAB v oblasti materiálové technologie, aplikací a výrobních metod. To se rychle promítá do lepších a účinnějších produktů. Takže pokud jste strojník, proč nepožadovat to nejlepší a nepožádat svého dodavatele o garantovaný produkt Hardox®?

Důvěra

Přestože kdokoliv si může koupit produkt označený certifikátem Hardox In My Body®, vyrábět jej mohou jen někteří. Takže pokud vidíte na výrobku logo Hardox In My Body®, můžete se spolehnout, že byl vyroben podle přísných standardů kvalifikovaným členem programu, který byl důkladně posouzen, aby získal právo používat toto označení a nadále musí dodržovat všechna odborná kritéria.

Ověření

Společnost SSAB bere kvalitu svých výrobků Hardox® velmi vážně a proto všechna označení (samolepky) Hardox In My Body® obsahují jedinečné sériové číslo, které lze použít k dohledání konkrétního výrobce a produktu. Ověření pravosti stroje nebo přídavného zařízení lze provést odesláním sériového čísla z vašeho označení Hardox In My Body® na adresu hardoxinmybody@ssab.com.Kontakt

Kontaktujte nás:

tel.: +420 546 411 678