Hlavní menu:

Služby


Novinky

15.07.2016 EXPO Mokrá 2016

Děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku za milou návštěvu a čas věnovaný prohlídce exponátů během výstavy EXPO Mokrá ve dnech 14.-16. 6. 2016 v kamenolomu Českomoravského cementu v Mokré u Brna

více

Rychlý kontakt

tel.: 800 100 943

e-mail: renomag@renomag.cz

Twitter aktuality

Diagnostika stavu podvozku

Podvozkové díly se svou cenou a životností významnou měrou podílí na provozních nákladech stroje, který má, je-li používaný i přes nadlimitní opotřebení, vysokou spotřebu paliva a hrozí u něj zvýšené riziko poruchy. Pro dokonalé využití investice do podvozku je důležité, aby životnost vzhledem k pořizovací ceně byla pokud možno co nejdelší, čímž dojde k poklesu nákladů na provoz.

Společnost RENOMAG s.r.o. nabízí odbornou kontrolu stavu a klasické i ultrazvukové měření míry opotřebení jednotlivých dílů pásových podvozků rypadel, buldozerů a další stavební techniky. Případným včasným servisním zásahem můžete uspořit nemalé částky, kupříkladu tak lze předejít situaci, kdy by eventuálně jedna vadná součástka zbytečně zkrátila životnost celku. V případě otočení pouzder řetězů docílíte dokonalého využití životnosti a rovnoměrného opotřebení všech podvozkových částí.

Při pravidelné kontrole, včasném otočení pouzder klasických mazaných řetězů, eventuálně i opravě a přetěsnění řetězu s rotačními pouzdry lze dosáhnou nejdelší garantované životnosti Vašeho stroje bez nepředvídaných výpadků, nejlepší ekonomiky provozu díky maximálnímu využití investice do podvozku a Vaše stavební technika dosáhne nejnižších nákladů na motohodinu.

Pravidla pro dosažení maximální životnosti podvozku:

  • Minimalizujte vysokou rychlost v případech, kdy stroj není v záběru
  • Používejte nejužší možné desky pásů
  • Střídejte směr otáčení
  • Správně nastavte napnutí řetězu dle provozních podmínek
  • Denně vizuálně kontrolujte stav podvozkových dílů
  • Pravidelně podvozek vyčistěte od nalepeného materiálu 
Akce: Vytisknout obsah Vytisknout obsah


Soubory: